Waldienst

Waldienst, wat moet er allemaal gebeuren?

De lessen beginnen zaterdagochtend om 10.00 uur. We willen de kinderen dan graag omgekleed en met opgetuigde bootjes zien. Dus een half uur van te voren aanwezig zijn. De walouders kunnen daarom het beste om 9.20 uur al aanwezig zijn.

Voor en tijdens de les

De instructeurs bespreken met de walouders het programma van de ochtend resp. middag. Heel belangrijk: Nu neem je het veiligheidsprotocol door, dat in de container in een plastic kist ligt. Volg de instructies daaruit op, indien van toepassing op een situatie tijdens of rond de les.

Registreren van alle aanwezige kinderen
Hiervoor liggen presentielijsten klaar, waarop de aanwezigheid wordt genoteerd. Eventuele afmeldingen kunnen de instructeurs hierop ook registreren.

Voor de ochtendles dienen de optimisten uit de rekken te worden getild. De hulp van de walouders en ouders die aanwezig zijn is noodzakelijk ook voor het pakken van de zeilen, roeren en zwaarden uit de container.
Het optuigen van de bootjes is onderdeel van het lesprogramma, dus laat de kinderen dit zoveel mogelijk zelf doen samen met de instructeurs.

De kinderen vertrekken en de walouders blijven bij het clubhuis zodat kinderen die voor een plaspauze of een kleine storing (zere knie, bibberkou) naar de wal komen worden opgevangen en de instructeurs zich hier niet druk om hoeven te maken. In het clubhuis en bij de havenmeester is een EHBO kist aanwezig.

Tijdens de pauze kunnen de kinderen wat eten en drinken

Na de les

 • Als walouder hou je in de gaten of er een extra lik zonnebrand gesmeerd moet worden, even een trui, pet of jas aan moet en ook dat afval netjes wordt weggegooid;
 • Na de les moeten de bootjes worden afgetuigd door de kinderen zelf;
  Na de middagles moeten de bootjes ook weer op de rekken gelegd worden. Voor het opruimen van de bootjes zijn ouders hard nodig;
 • Als kinderen willen douchen (of naar het toilet) dan kan dat in de doucheruimte van de haven. Hiervoor is een code nodig. Deze wordt verstrekt aan het begin van de les. Let op: de kinderen mogen niet met hun wetsuit en waterschoenen de doucheruimte in;
 • Nadat alles is opgeruimd controleert de walouder of alles doucheruimte netjes worden achtergelaten. Indien noodzakelijk ruimt de walhouder de ruimte op;
 • De walouder houdt de presentatielijst bij zodat we weten of alle kinderen zijn opgehaald. De ouder die haar/zijn kind/kinderen komt ophalen meldt dit bij de walouder;
  De instructeurs controleren samen met de walouder of het grasveld is opgeruimd, de containers gesloten zijn etc.

NB:
Aan alle brengende en halende ouders het verzoek om even de dienstdoende walouder op te zoeken en een seintje te geven met vermelding van de naam van de cursist, dit is voor het nodige overzicht zeer belangrijk.

Een paar tips:

 • Trek oude schoenen/laarzen aan, vanwege de modder onder de optimistenrekken;
 • Neem echt lekkere warme kleren mee;
 • Een fles zonnebrand;
 • Een kan koffie, thee, of heet water voor Cup-a-soup, een boterham voor jezelf, een mobiele telefoon en eventueel wat contanten voor je eigen versnaperingen;
 • Er is vaak een heuse picknick (met lekkers!) van ouders die vanaf het grasveld de verrichtingen van de zeilertjes volgen, iedereen wordt vanuit de vereniging van harte gestimuleerd dit voorbeeld te volgen. Er staan wat stoelen in de container, gebruik ze gerust;
 • Een verrekijker kan erg leuk zijn als je de verrichtingen in de bootjes eens wat dichterbij wilt halen.