Privacy statement

De WSV Spakenburg kent een privacyreglement. Dit reglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Watersportvereniging Spakenburg (WSVS). De WSVS respecteert en beschermt de privacy van haar leden.

De WSVS spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet en met de richtlijnen zoals in dit reglement omschreven. Dit reglement is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2018.