Maaien

Maaien

In het Eemmeer groeien waterplanten. Heel veel waterplanten. Kosten nog moeite worden gedaan om het zeilen mogelijk te maken. Helaas veroorzaakt met name het fonteinkruid in het vaarseizoen de nodige overlast voor watersporters. Gastvrije Randmeren en de vorig jaar opgerichte Stichting Maaien Waterplanten Randmeren pakken deze overlast gezamenlijk aan. Ook in 2019 is er men vereende krachten gemaaid. Meer over de waterplantenproblematiek leest u op de website www.gastvrijerandmeren.nl

Lees ook het artikel op NOS.nl